Bejelentkezés

A vetélkedőről

A Bölcs Diákok országos szintű vetélkedőt először 2010-ben szerveztük meg, értelmi szerzői: Mihályfalvi Katalin és Molnár Galaczi Júlia középiskolai tanárok, anyagi támogatója pedig a Communitas Alapítvány.  A vetélkedő elsődleges célja a tanulók olvasási készségeinek fejlesztése alternatív, a tanórai tevékenységek kiegészítéseként szolgáló módszerek segítségével. Annak az okát kutattuk, hogy napjainkban miért szorulnak háttérbe a könyvek, mi foglalta el a helyüket az életünkben, miért nem jut idő olvasásra?

Tapasztalataink alapján az olvasás térvesztésének egyik lényeges oka a világháló egyre intenzívebb és szélesebbkörű térhódítása mindennapi életünk felett. Mivel a tanulók nagy része aránytalanul sok időt tölt el a közösségi oldalak böngészésével, úgy gondoltuk, hogy olyan kihívásokat állítunk eléjük, amelyek egyrészt fejlesztik olvasási készségüket, másrészt pedig rávezetik őket arra, hogy mi is az internet eredeti, valós szerepe. Így „csírázott ki a magból a Bölcs Diák”!

2010 – az indulás éve óta a vetélkedő évről évre gazdagodott, így 2014–2015-ben, az V. kiadás alkalmával már felsőoktatási tanintézmények és médiapartnerek is segítenek a szervezésben. Társintézményeinknek és a Communitas Alapítványnak köszönhetően, a vetélkedőn résztvevő diákok képet alkothatnak a közoktatás és a felsőoktatás közötti átmenetről, valamint a magyar anyanyelvű felsőoktatási intézményekben zajló kutatásokról, munkákról és azok fontosságáról. Az együttműködés nem kevésbé fontos célja az is, hogy megpróbáljuk megerősíteni a közoktatás és a felsőoktatás közötti kapcsolatot.

A Bölcs Diákok egy teljes tanévet felölelő interaktív és interdiszciplináris országos szintű vetélkedő, melynek fő célkitűzése a tanulók olvasási készségeinek a fejlesztése, valamint az, hogy a diákok felismerjék az egyes tudományok szakterületéről származó információk közötti összefüggéseket. Ugyanakkor  kitartásra, csapatmunkára és összefogásra próbáljuk nevelni a jövő nemzedéket. A verseny során a diákok játékos feladatok révén ismerkednek meg a magyar népi szokásokkal, a magyar irodalom kiemelkedő alakjaival, a magyarság történelemének nagyjaival, valamint a tudományok terén jelentőset alkotó nevekkel. Hétköznapi és bonyolult szakmai kérdések, kreatív, fantáziát és általános műveltséget fejlesztő, a motivációt és az egészséges versenyszellemet tápláló feladatok várják a kihívást kedvelő, csapatmunkára készen álló tanulókat.

Az interdiszciplináris vetélkedőre 4–5 fős csapatok (3–4 IX–XII. osztályos diák és 1 tanár) jelentkezhetnek. Mint minden versenynek, a Bölcs Diákok vetélkedőnek is van nyereménye, így a legjobb tíz csapat minden évben jutalomtáborban, valamint számtalan meglepetésdíjban részesül.